Musikteater 89

Musikteater för barn och vuxna

Musikteater 89

Gruppen bildades 1989 av tio skådespelare och musiker som alla tidigare varit verksamma i Musikteatergruppen Oktober. Inriktningen är teater där musiken har en framträdande roll. Musikteater för alla åldrar, men främst för barn och ungdom.

Vi arbetar i skiftande konstellationer. De medlemmar som inte deltar i pågående produktion arbetar oftast som freelance på andra teatrar i landet.
Vi spelar våra barnföreställningar dels i Södertälje och Stockholmsregionen, (med stöd av kommun och landsting) och på turné. Arrangörer från Luleå till Ystad köper återkommande våra föreställningar. Några av de teater- och musikinstitutioner vi samarbetat med är: Riksteatern i Västmanland, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Västra Götaland och Skåne. Musik i Gävleborg, Riksteatern i Gävleborg, Sörmlands Musik & Teater, Länsmusiken i Kalmar län, Länsmusiken i Stockholm och Musikteatern i Värmland.
Musikteater 89 har också varit utvalda att representera Sverige med föreställningar på barn- och ungdomsteaterfestivaler i Estland, Norge, Rwanda och Turkiet.
Utöver våra föreställningar med teater och musik arbetar vi också i pedagogiska projekt, både i Sverige och utlandet.

Nuvarande medlemmar

Anders Byström – skådespelare, dramatiker, regissör
Boel Dirke – musiker
Berit Lindberg – musiker
Bo Lindell – musiker, kompositör, skådespelare
Erik Dahlbäck – musiker
Göran WikIund – sångare, musiker
Kersti Olin-Dahlbäck – sångerska, skådespelerska
Kicki Dahlström – skådespelerska
Lena Lindell – sångerska, skådespelerska
Martin Lindberg – regissör, dramatiker, skådespelare