Musikteater 89

Musikteater för barn och vuxna

Har du tid

Hur många straxar går det på en stund?
Hur mycket hinner man på en minut?
Hur spiller man tiden?

Sånger, tankar, texter med musik av bl. a. Amanda Ginsburg, Mikael Wiehe, Monica Dominique, Bo Lindell, Marie Bergman, Anders Byström . . .

Premiär på Trombon i Södertälje den 23 november kl 12.00.
Medverkande: Lena Lindell, Lotta Köhlin, Bo Lindell